กลองไฟฟ้า HXM HD-006

12,900 ฿

ใช้กระเดื่องจริง, เพิ่มกระเดื่องคู่