ชุดเปลี่ยนกลองอะคูสติกเป็นกลองไฟฟ้า XM AH-100S

50,000 ฿