ชุดเปลี่ยนกลองอะคูสติกเป็นกลองไฟฟ้า XM A-8S

29,000 ฿