ชุดเปลี่ยนกลองอะคูสติกเป็นกลองไฟฟ้า XM A-5S

19,000 ฿

5 x Mesh Head, Cable, Fitting, 3 x 11″ Cymbals, Module 5S