กลองไฟฟ้า Aroma TDX-15S

8,300 ฿

กลองไฟฟ้า Aroma TDX-15S กลองไฟฟ้าราคาถูก ที่ใช้กระเดื่องกลองจริง แป้นสแนร์หนังมุ้ง ทัชชิ่งเหมือนกลองจริง ปรับเสียงง่ายมาก ใช้พื้นที่น้อย มี 144 เสียง ให้เลือกอย่างเพียงพอ