กลองไฟฟ้า Aroma TDX-15

7,900 ฿

กลองไฟฟ้า Aroma TDX-15 กลองไฟฟ้าราคาถูก เนื้อเสียงดี เหมาะกับการเริ่มต้น ปรับเสียงง่ายมาก ใช้พื้นที่น้อย มี 144 เสียง ให้เลือกอย่างเพียงพอ